Μαθήματα

Βρείτε τα μαθήματα του Τμήματος κατηγοριοποιημένα ανά εξάμηνο.
Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Πατήστε πάνω στο μάθημα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης

Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης

Μεταβατικές Ρυθμίσεις

Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών όπως αποφασίστηκε από τη Συνέλευση (Σ) του Τμήματος στις 23/1/2018.

Μείωση αριθμού μαθημάτων ανά εξάμηνο και αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο μειώθηκε από έξι (6) σε πέντε (5) μαθήματα, μειώνοντας το σύνολο των μαθημάτων από σαράντα-οκτώ (48) σε σαράντα (40), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα ξένης γλώσσας.

Καθορισμός διαφοροποιημένων μονάδων ECTS

Στο νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιήθηκαν οι μονάδες ECTS και ο φόρτος εργασίας των φοιτητών για κάθε μάθημα. Οι μονάδες ECTS κάθε μαθήματος αυξήθηκαν από 4,5 σε 5,5 πλην των μαθημάτων ξένης γλώσσας όπου έγιναν 2,5.

Μεταβατικές ρυθμίσεις για την κατάργηση διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο 1ο, 2ο, 7ο και 8ο εξ.

Φοιτητές με έτος εγγραφής έως και το 2019.

Μεταβατικές ρυθμίσεις για φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2014-2015

Φοιτητές που το ακαδ. έτος 2015-2016 βρίσκονταν στο 2ο έτος σπουδών.

Μεταβατικές ρυθμίσεις για φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2013-2014

Φοιτητές που το ακαδ. έτος 2015-2016 βρίσκονταν στο 3ο έτος σπουδών.

Μεταβατικές ρυθμίσεις για φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2012-2013

Φοιτητές που το ακαδ. έτος 2015-2016 βρίσκονταν στο 4ο έτος σπουδών.

Μεταβατικές ρυθμίσεις για φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011-2012 ή παλαιότερα

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια σπουδών τους (8 εξάμηνα) αλλά δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε