ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 1ος όροφος, γραφείο 114. Οι φοιτητές μπορούν από εκεί να ενημερωθούν για θέματα:

  • Σίτισης
  • Στέγασης
  • Στεγαστικού επιδόματος
  • Υγειονομικής κάλυψης
  • Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Η είσοδός της βρίσκεται στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσο του ισογείου. Για τα ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου. Το ωράριο λειτουργίας της είναι 8.00 – 20.00 καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται η γενική και η εξειδικευμένη πληροφόρηση, ο δανεισμός, η απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του 4ου έτους σπουδών να έρθουν σε επαφή με τους χώρους εργασίας, να αποκτήσουν καινούριες γνώσεις, να συμμετάσχουν ενεργά σε ομαδική εργασία και λήψη αποφάσεων, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και την περάτωση έργων και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα ενισχύει τη διασύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Σωκράτης Μοσχούρης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ως βασική επιδίωξη την πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Τους παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και στα πρώτα βήματα επιχειρησιακής δράσης. Για τις επιχειρήσεις αποτελεί πηγή άντλησης κατάλληλα καταρτισμένων στελεχών για την ικανοποίηση των αναγκών τους σε προσωπικό, ενώ για τους μαθητές και υποψήφιους φοιτητές, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τις επαγγελματικές διεξόδους.

ERASMUS+

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μέσω διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή και ισχύουν για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και αφορά όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν τα Πανεπιστήμια προς τα οποία μπορούν να μετακινηθούν από σχετικό κατάλογο του Τμήματος Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, να κάνουν αίτηση προς τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή και να βρουν πληροφορίες για το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο μέσω της ιστοσελίδας του, ή να συμβουλευτούν τους πληροφοριακούς φακέλους των Πανεπιστημίων από το αρχείο στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων.

Επιπλέον, φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με στόχο την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον.

Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Ιωάννης Γιαννατσής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Σύμβουλος Σπουδών ασχολείται με την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών, παρέχοντας γενική συμβουλευτική σε ακαδημαϊκά ζητήματα που τους απασχολούν.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Συμβούλου Σπουδών εστιάζει κυρίως στην παροχή:

– Καθοδήγησης αναφορικά με τον προγραμματισμό των μαθημάτων και τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης.

– Βοήθειας για τη διαχείριση της ακαδημαϊκής πορείας κατά τη διάρκεια περιόδων σοβαρών προσωπικών ή ιατρικών προβλημάτων.

– Πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που διέπουν το πρόγραμμα σπουδών.

– Διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου, γραφείο 003.
Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό υλικό (καρδιογράφο, απινιδωτή, οξυγόνο, αναπηρική καρέκλα, φαρμακευτικό υλικό για ενδοφλέβια, ενδομυϊκή ή από του στόματος αγωγή).
Καθημερινά εξυπηρετεί τον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Ειδικός Παθολόγος και νοσηλεύτρια, ενώ περιστασιακά το επισκέπτεται και Γυναικολόγος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί ως χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αίθουσα 018. Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε