Διδάσκων: Χατζηνταή Νικολέτα
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΜΑΘ06
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με βασικές έννοιες των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί:

 • Να επιλύουν ασκήσεις άλγεβρας (πίνακες, γραμμικά συστήματα-ορίζουσες, διανύσματα, ιδιοτιμές/ιδιοδιανύσματα)
 • Να επιλύουν ασκήσεις πιθανοτήτων (συνδυαστική, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόμενα)
 • Να παρακολουθούν άνετα τα υπόλοιπα μαθήματα του Τμήματος με υπολογιστικό μέρος
 • Να διατυπώνουν και να επιλύουν υπολογιστικά προβλήματα κάνοντας χρήση των μαθηματικών εργαλείων που διδάχθηκαν στο μάθημα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με βασικές έννοιες των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί:

 • Να επιλύουν ασκήσεις άλγεβρας (πίνακες, γραμμικά συστήματα-ορίζουσες, διανύσματα, ιδιοτιμές/ιδιοδιανύσματα)
 • Να επιλύουν ασκήσεις πιθανοτήτων (συνδυαστική, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόμενα)
 • Να παρακολουθούν άνετα τα υπόλοιπα μαθήματα του Τμήματος με υπολογιστικό μέρος
 • Να διατυπώνουν και να επιλύουν υπολογιστικά προβλήματα κάνοντας χρήση των μαθηματικών εργαλείων που διδάχθηκαν στο μάθημα

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται θέματα:

 • Άλγεβρας: Πίνακες, Γραμμικά συστήματα – Ορίζουσες, Διανύσματα, Ιδιοτιμές/Ιδιοδιανύσματα
 • Πιθανοτήτων – Συνδυαστικής: Η έννοια της Πιθανότητας, Συνδυαστική, Δεσμευμένη Πιθανότητα – Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα

Επίσης, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής, με σκοπό την εξοικείωσή τους και με τον υπολογιστικό τρόπο λύσεων των ασκήσεων, πέραν του αναλυτικού (πράξεις πινάκων/οριζουσών, επίλυση συστημάτων, βελτιστοποίηση, μελέτη συνάρτησης, κλπ). Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το MS EXCEL ή κάποιο ισοδύναμο (Open Office, κλπ.).
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες, ασκήσεις και λογισμικό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59387029]: Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Ευάγγελος Χ. Φούντας
 • Βιβλίο [68395356]: Μαθηματικά Μοντέλα και Εφαρμογές, Ε. Χ. Φούντας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για τις εργαστηριακές ασκήσεις
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε