ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107, κτήριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, ισόγειο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Υπό κατασκευή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Εργαστήριο Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής & Ελέγχου (LAM@T – Laboratory of Advanced Manufacturing Technologies & Testing) δραστηριοποιείται ερευνητικά και εκπαιδευτικά στο πεδίο των Βιομηχανικών & Ενεργειακών Συστημάτων, των Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής, καθώς και σε αυτό του Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Βασικό σκοπό του εργαστηρίου αποτελεί η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας και η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα παραπάνω πεδία, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές περιβάλλον. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων βελτιστοποίησης & ανάλυσης συστημάτων, εργαλείων σχεδίασης, κατασκευής και ανάλυσης (CAD/CAM/CAE), συστημάτων Προσθετικής Κατασκευής/3D εκτύπωσης και Βιοεκτύπωσης, εξοπλισμού διαστασιολογικών μετρήσεων και 3D σάρωσης, καθώς και εξοπλισμού ελέγχου και δοκιμών υλικών/προϊόντων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

 • Τριδιάστατος εκτυπωτής Stratasys Dimension Elite με χρήση της τεχνολογίας Fused Deposition Modeling (FDM).
 • Τριδιάστατος εκτυπωτής MakerBot Replicator 2X με χρήση της τεχνολογίας Fused Deposition Modeling (FDM).
 • Σύστημα στερεολιθογραφίας EOS Stereos Desktop.
 • Τριδιάστατος εκτυπωτής Stratasys Polyjet Objet30 με χρήση της τεχνολογίας φωτοπολυμερισμού.
 • Μηχανή δοκιμών Zwick Materials Testing Machine Z010, 10 kN.
 • Μηχανή δοκιμών INSTRON Universal Testing System 5966, 30 kN.
 • Σύστημα μέτρησης διαστάσεων, Coordinate Measuring Machine TESA Micro-Hite 3D 474.
 • Σύστημα καταγραφής 4 καναλιών για οπτικούς αισθητήρες Fiber Bragg Grating, Micron Optics 4-Channel Optical Sensing Interrogator sm125 (1Hz).
  • Σύστημα επέκτασης 8 καναλιών, Micron Optics 8-Channel Switch Extension sm041-408.
  • Σύστημα επέκτασης 16 καναλιών, Micron Optics 16-Channel Coupler Extension sm041-016.
 • Σύστημα συνένωσης οπτικών ινών, Sumitomo Electric DCM Fusion Splicer Micro Core Type-71C.
 • Καταγραφικό για αισθητήρες θερμοκρασίας 16 καναλιών, 16-Channel Data Acquisition ML 751 SG.
 • Θάλαμος κενού και θερμοκρασίας (περιοχή ελέγχου: 25oC – 200oC).
 • Προγραμματιζόμενος θάλαμος (περιοχή ελέγχου: 25oC – 300oC).
 • Θάλαμος θερμοκρασίας και υγρασίας (θερμοκρασιακή περιοχή ελέγχου: 23oC – 50oC, περιοχή ελέγχου υγρασίας: 35% – 80%).
 • Στερεοσκόπιο Leica EZ4 HD.
 • Συσκευή θέρμανσης και μαγνητικής ανάδευσης, AREC VELP Scientifica.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής & Ελέγχου (ΕΣΤΠ&Ε) είναι θεσμοθετημένο με το Π.Δ. 231 ΦΕΚ 213/τ.Α’/13-9-2002 και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς τα ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντος των μελών του Εργαστηρίου. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται:

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
 • στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων με Η/Υ,
 • στην υπολογιστική και πειραματική μελέτη της λειτουργίας και αστοχίας βιομηχανικών υλικών και προϊόντων,
 • στον ποιοτικό έλεγχο υλικών και προϊόντων,
 • στις προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης στρωματικής εναπόθεσης/εκτύπωσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
 • CAD/CAM/CAE
 • Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων
 • Συσκευασία Υλικών και Προϊόντων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. «Διερεύνηση Εφαρμογής Αισθητήρων Τοπικής Παρακολούθησης στην Προσθετική Παραγωγή (In-Situ Monitoring Additive Rapid Manufacturing-SMART)», ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2014-2015 (Συμμετέχοντες: ΕΣΤΠ&Ε-Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
 2. «Σχεδίαση και Κατασκευή Τριδιάστατων Ικριωμάτων Μικρο-στερεολιθογραφίας για την Ανάπτυξη Τεχνητών Μαλακών και Σκληρών Ιστών», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2012-2015 (Συμμετέχοντες: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ-ΙΤΕ, ΕΣΤΠ&Ε-Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Επιστήμης Υλικών-Πανεπιστήμιο Κρήτης).
 3. «Σύνθεση και Μελέτη των Βιολογικών, Εμβιομηχανικών και Μικρομηχανικών Ιδιοτήτων Νανοδομημένων Σύνθετων Οστικών Βιοτσιμέντων Φωσφορικού Ασβεστίου και Ικριωμάτων τους», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2012-2015 (Συμμετέχοντες: Τμ. Μηχανολόγων Μηχ. & Αεροναυπηγών και Τμ. Επιστήμης Υλικών-Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΣΤΠ&Ε-Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών-ΑΤΕΙ-Λάρισας, Οδοντιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ).
 4. «Ανάπτυξη Νέας Συσκευής Μίκρο-στερεολιθογραφίας για Εφαρμογές Κατασκευής Ειδικών Πρωτοτύπων σε Μίκρο-κλίμακα (με εστίαση στις ιατρικές εφαρμογές πρωτοτύπων)» ΠΕΝΕΔ2003 – Τομέας Μικροτεχνολογία & Νάνοτεχνολογία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 2006-2009 (Συμμετέχοντες: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ-ΙΤΕ, ΕΣΤΠ&Ε-Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε