ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107, κτήριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, 2ος όροφος

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Αγγελική Γεροντή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής (ΕΠΣΠ) διαθέτει κατά κύριο λόγο εξοπλισμό πληροφορικής που χρησιμοποιείται από τους σπουδαστές του Τμήματος κατά την εκπόνηση εργασιών, καθώς και στα πλαίσια της διδασκαλίας και έρευνας στις περιοχές του σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσων, Διαδικτύου, Εμπείρων Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων), της προσομοίωσης συστημάτων παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, καθώς και της εργονομίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μεταπτυχιακά μαθήματα

  • Αναλυτικές Μέθοδοι
  • Διοίκηση Έργων
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων
  • Διοίκηση Ποιότητας & Κινδύνων
  • Συστήματα ERP στην Αλυσίδα Εφοδιασμού – Εφαρμογές με το SAP
  • Προηγμένα Θέματα Συστημάτων των ERP – Εφαρμογές με το SAP
  • Συστήματα ERP στη Διοίκηση Έργων & Ανάπτυξη Προϊόντος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Energy-aware Factory Analytics for Process Industries (FACTLOG)

2019 – 2023

Το FACTLOG θα αναπτύξει ένα σύστημα που εφαρμόζει την καινοτόμο ιδέα του Ενισχυμένου Γνωσιακού Διδύμου (Enhanced Cognitive Twin – ECT). Η τεχνολογία ψηφιακού διδύμου (digital twin) χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό (εικονικό) μοντέλο ενός πραγματικού (βιομηχανικού ή άλλου) συστήματος (δηλαδή πόρους, διαδικασίες, άτομα, τοποθεσίες, συστήματα, εξοπλισμό και συσκευές, ακόμη και λογισμικό και διαδικασίες) που επιτρέπουν την παρακολούθηση του συστήματος. Το γνωσιακό ψηφιακό δίδυμο (cognitive digital twin) είναι η εξέλιξη της ιδέας των ψηφιακών δίδυμων στην εποχή των μεγάλων δεδομένων. Παρέχει γνωσιακές δυνατότητες στο ψηφιακό δίδυμο, επιτρέποντας την εκμάθηση από τις τεράστιες ροές δεδομένων που ρέουν μέσα από αυτό και συνεπώς τη συνεχή μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του φυσικού στοιχείου. Το FACTLOG υιοθετεί την ιδέα αυτή και την πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα με το Ενισχυμένο Γνωσιακό Δίδυμο, ενσωματώνοντας ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων, ενισχύοντας τις γνωσιακές ικανότητες με βελτιστοποίηση, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και εργαλεία προσομοίωσης. Αυτό καθιστά το Ενισχυμένο Γνωσιακό Δίδυμο όχι μόνο ένα πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, αλλά και ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που βελτιστοποιεί τη λειτουργία του πραγματικού συστήματος. Η προσέγγιση του FACTLOG θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί σε 4 διαφορετικές περιοχές εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, σε διυλιστήρια πετρελαίου, στην κλωστοϋφαντουργία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην επεξεργασία χάλυβα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ.

Modular Manufacturing and Distributed Control via Interoperable Digital Twins (MODAPTO)

2023-2025

Το MODAPTO οραματίζεται ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα που αποτελούνται από modules των οποίων η λειτουργικότητα έχει ενισχυθεί με νοημοσύνη που παρέχεται μέσω διαλειτουργικών Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins, DTs) που βασίζονται σε βιομηχανικά πρότυπα. Επιπλέον, το MODAPTO παρέχει τη δυνατότητα συλλογικής νοημοσύνης εντός αντίστοιχων σχημάτων παραγωγής για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μονάδων και γραμμών παραγωγής, την αναδιαμόρφωσή τους και την υποστήριξη αποφάσεων. Το MODAPTO εστιάζει σε δύο τεχνολογικούς πυλώνες: (1) Κατανεμημένη νοημοσύνη και έλεγχος μέσω διαλειτουργικών ψηφιακών διδύμων και (2) αρθρωτό (modular) πλαίσιο παραγωγής με το αντίστοιχο σύνολο εργαλείων. Στο MODAPTO, κάθε μονάδα παραγωγής επαυξάνεται από έναν ψηφιακό δίδυμο που προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες κατανεμημένης νοημοσύνης. Το MODAPTO τυποποιεί τη διεπαφή της μονάδας μέσω του προτύπου AAS για να επιτρέπει τον συντονισμό με άλλες μονάδες και συστήματα. Το MODAPTO προτείνει επίσης ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό και την αναδιαμόρφωση της παραγωγής που υποστηρίζεται από εργαλεία συλλογικής νοημοσύνης. Το MODAPTO θα εφαρμοστεί σε 3 πιλοτικές βιομηχανικές εφαρμογές που θα περιλαμβάνουν 4 κατασκευαστές σε 3 διαφορετικά επίπεδα για να επιδείξουν την ευελιξία και την εφαρμογή του. Ο πιλότος 1 στοχεύει στην ανάπτυξη μονάδων παραγωγής (ρομποτικοί βραχίονες) με νέες δυνατότητες βελτιστοποίησης και βιωσιμότητας, ενώ ο πιλότος 2 στην αναδιαμόρφωση και βελτιστοποίηση της παραγωγής ακόμη και για μεμονωμένες παρτίδες στη συναρμολόγηση ηλεκτροκινητήρων. Ο πιλότος 3 στοχεύει στη συνεργασία δύο συνεργατών της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση έξυπνων νέων μονάδων, συγκεκριμένα κιτ ημικατεργασμένων προϊόντων και την αντίστοιχη έξυπνη θήκη τους, για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής εξαρτημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία μέσω κινητών ρομπότ και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας των δύο βιομηχανιών μέσω της παρακολούθησης του κύκλου ζωής των αντίστοιχων κιτ.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε