Διδάσκων: Δημήτριος Καραλέκας
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΗΜΧ05-1
Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα: Στοιχεία Τεχνικής Μηχανικής (για τα μητρώα που ξεκινούν από Τ22 και μετά)
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες της εφαρμοσμένης μηχανικής που μελετά την αντοχή των στερεών υπό ένταση, την κατανομή των τάσεων στα στερεά, τις παραμορφώσεις καθώς και τις σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

 • Να κατανοούν τις έννοιες και αρχές που εφαρμόζονται σε διάφορους φορείς που υπόκεινται σε διάφορα φορτία και τα αποτελέσματα αυτών των φορτίων.
 • Να είναι σε θέση να αναλύουν φορείς που υπόκεινται σε εφελκυσμό, θλίψη, στρέψη, κάμψη και σύνθετες φορτίσεις χρησιμοποιώντας τις θεμελιώδεις έννοιες της τάσης, παραμόρφωσης και ελαστικής συμπεριφοράς των υλικών.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω έννοιες:

 • Έννοια της Τάσης
 • Τάση και Τροπή – Αξονική Φόρτιση
 • Στρέψη
 • Καθαρή Κάμψη
 • Σχεδιασμός Δοκών και Ατράκτων για Αντοχή
 • Διατμηματικές Τάσεις σε Δοκούς
 • Βέλος Κάμψης Δοκών

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό των διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [50655975]: Μηχανική των Υλικών, 7η Έκδοση, Beer F. – Johnston R. – DeWolf J. Mazurek D.
 • Βιβλίο [22721723]: Μηχανική των Υλικών, Hibbeler

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% γραπτή εξέταση μαθήματος

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass την τελευταίά εβδομάδα του μάθηματος. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: Ώρες γραφείου, email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή – Έννοια της Τάσης
Τάση και Τροπή – Αξονική Φόρτιση
Τάση και Τροπή – Αξονική Φόρτιση
Τάση και Τροπή – Αξονική Φόρτιση
Στρέψη
Καθαρή Κάμψη
Καθαρή Κάμψη
Σχεδιασμός Δοκών και Ατράκτων για Αντοχή
Σχεδιασμός Δοκών και Ατράκτων για Αντοχή
10η Διατμητικές Τάσεις σε Δοκούς
11η Διατμητικές Τάσεις σε Δοκούς
12η Βέλος Κάμψης Δοκών
13η Βέλος Κάμψης Δοκών

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε