Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το 5ο εξάμηνο (3ο έτος σπουδών).
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα-τέσσερα (44) μαθήματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα ξένης γλώσσας.
Τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή αντικαταστάθηκαν και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.
Στο 8ο εξάμηνο προστίθενται, ως μαθήματα επιλογής, τα μαθήματα «Βιομηχανικοί Κλάδοι ΙΙ» και «Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής» του 4ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
Για τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών τους που καταργούνται, συγχωνεύονται ή αντικαθίστανται και στα οποία δεν εξετάστηκαν επιτυχώς έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015, ισχύουν τα εξής:

 • Τα μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο», «Κοινωνιολογία» και «Στατιστική Ι» αντιστοιχίζονται με οποιοδήποτε μάθημα 7ου ή 8ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» αντιστοιχίζεται με το «Στοιχεία Φυσικών Επιστημών» του 1ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Διαχείριση Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού» παραμένει αλλά προσφέρεται στο 4ο εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών και Τεχνικές Κατεργασίες» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Στοιχεία Μηχανικής των Υλικών» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Στατιστική ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Στατιστική» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Τα μαθήματα «Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ι», «Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΙΙΙ» και «Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας» αντιστοιχίζονται με οποιαδήποτε μαθήματα επιλογής του 7ου ή 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Εφαρμογές Η/Υ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Πολυμέσα» του 2ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικές Φυσικές Διεργασίες» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικές Διεργασίες IΙ» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικές Χημικές Διεργασίες» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικές Διεργασίες Ι» του 2ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Χρημ/κή Λογιστική και Λογιστική Κόστους Ι» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» του 1ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Χρημ/κή Λογιστική και Λογιστική Κόστους ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Λογιστική Κόστους» του 4ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικοί Κλάδοι και Υλικά Ι» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικοί Κλάδοι Ι» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.

Όσοι φοιτητές αδυνατούν να ενταχθούν σε κάποιο μάθημα επιλογής λόγω κάλυψής τους, μπορούν να επιλέξουν αποκλειστικά και μόνον το μάθημα επιλογής «Εργασία Ι», το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ανεξαρτητοποιείται από την «Εργασία ΙΙ».

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε