Διδάσκοντες: Δημήτριος ΣιδηράςΧριστίνα Σιοντόρου
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ02-1
Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του μαθήματος συμπληρώνει το μάθημα του Β΄ εξαμήνου «Βιομηχανικοί Κλάδοι Ι» με τις παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα των οργανικών βιομηχανικών κλάδων. Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες. Η Ενότητα Α΄ περιλαμβάνει γαιάνθρακες, υδρογονάνθρακες, πετρελαιοειδή, πετροχημικά, πολυμερή, υφαντουργία, χρώματα και εκρηκτικά. Η Ενότητα Β΄ περιλαμβάνει: φαρμακευτικά προϊόντα, βιομόρια, λίπη, έλαια, σάπωνες, τρόφιμα και ποτά.
Παρέχονται μελέτες περιπτώσεις που εστιάζουν σε θέματα:

 • χημικής τεχνολογίας και διαγραμμάτων ροής,
 • λειτουργικών παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας με επίπτωση στην ποιότητα και τις ιδιότητες των τελικών προϊόντων,
 • εξοικονόμησης νερού και υλικών,
 • αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων και ανακύκλωσης,
 • περιβαλλοντικών εκπομπών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της χημικής τεχνολογίας στις βιομηχανικές διεργασίες οργανικών υλών/προϊόντων με ευρείες εφαρμογές.
 • Θα χρησιμοποιούν τις μεθόδους που παρουσιάσθηκαν στα μαθήματα στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα οργανικά συστήματα.
 • Θα μπορούν να χειρίζονται τις σχεδιαστικές και λειτουργικές παραμέτρους της οργανικής βιομηχανίας.
 • Θα μπορούν να συνθέτουν διαδικασίες παραγωγής στην οργανική βιομηχανική.
 • Θα χρησιμοποιούν τις μεθόδους που παρουσιάσθηκαν στα μαθήματα στην ποσοτική εκτίμηση τεχνο-οικονομικών παραμέτρων της παραγωγής προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση των τελικών προϊόντων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ενότητες:

 • Ενότητα Α: τεχνολογία γαιανθράκων & πετρελαίου – πετροχημική τεχνολογία – τεχνολογία πολυμερών – κλωστοϋφαντουργία – βιομηχανία χρωμάτων – εκρηκτικές ύλες.
 • Ενότητα Β: φαρμακευτική βιομηχανία – βιομηχανία λιπών, ελαίων και σαπώνων – παραγωγή οίνων και αλκοολικών ποτών – βιομηχανία ζάχαρης.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και μελέτες περίπτωσης για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [1945]: Βιομηχανική Οργανική Χημεία, Σ.Πεγιάδου-Κοεμτζοπούλου, Ε.Τσατσαρώνη, Ι.Ελευθεριάδης
 • Βιβλίο [68398900]: Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας και Βιομηχανικοί Κλάδοι Επεξεργασίας, Σωτήρης Καρβούνης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Drug Development
 • Industrial Crops and Products
 • Journal of Cleaner Production
 • Biomass and Bioenergy
 • International Journal of Oil, Gas and Coal technology

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με ανοικτά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε