Ο σκοπός της μελέτης απορρόφησης αποφοίτων του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι να διερευνηθεί η κατάσταση και το είδος της απασχόλησης, καθώς και οι τρόποι ένταξης των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελέτη αφορά στους αποφοίτους του ακαδ. έτους 2009-10 και μετά.

Διαβάστε το αρχείο

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε