ΣΤΟΧΟΙ

Tο Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Tμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν στη λειτουργία της παραγωγής από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας.

Προς τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, Μαθηματικών και Kοινωνικο-Οικονομικών Eπιστημών, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας, εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που αντιμετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή. Eπιπλέον εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του.

Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (αυτοματοποιημένος εξοπλισμός παραγωγής και διακίνησης, δίκτυα πληροφοριών, νέα υλικά και διεργασίες, συστήματα υποστήριξης / λήψης αποφάσεων κ.α.). καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο σύγχρονο πολύπλοκο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, απαιτούν σταθερά θεμέλια και γνώσεις στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής.

Κύριος σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, όσο και η ανάπτυξη και μελέτη της τεχνολογίας και των συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση σύγχρονων διοικητικών στελεχών, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης με έμφαση στον τομέα της παραγωγής. Η δομή του προγράμματος συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις ενός πολύπλοκου συστήματος όπως είναι η βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίζει επιτυχώς τα σύνθετα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάζονται συχνά στην καριέρα τους.

Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων βάσης, που αναφέρονται στα μαθηματικά (π.χ., Μαθηματικά Ι) και τις φυσικές επιστήμες (π.χ., Στοιχεία Φυσικών Επιστημών) καθώς και τεχνολογικών μαθημάτων (π.χ., Στοιχεία Τεχνικής Μηχανικής), σκοπόν έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις τεχνολογικής υποδομής και να τους εξοικειώσει με όλες τις πλευρές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σταθερές αρχές στη λειτουργία του Τμήματος είναι:

 • Η στενή συνεργασία με επιχειρήσεις με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών και την παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις με μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.
 • Η συνεχής ανανέωση και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Η αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη νέων ερευνητών, τη διεθνή παρουσία του Τμήματος στις επιστημονικές εξελίξεις και τη συμβολή στις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 • Η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών εκπαίδευσης.
 • Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και η επιβράβευση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου όλων των εμπλεκομένων φορέων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας δεσμεύεται να παρέχει μια υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εμπειρία που προωθεί την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική και καινοτόμα διαχείριση των λειτουργιών και προκλήσεων της βιομηχανικής διοίκησης και παραγωγής, στη διαχείριση τεχνολογίας, στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, της επιχειρηματικότητας, της ομαδικής εργασίας και της επιστημονικής κριτικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος στον ιδιωτικό ή/και στον δημόσιο τομέα.

Με αφετηρία τα παραπάνω οι μαθησιακοί στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας συνίστανται:

 • Στη δημιουργία ισχυρού γνωσιολογικού υπόβαθρου των αποφοίτων μέσω του συνδυασμού επικαιροποιημένων γνώσεων και απόκτησης εμπειρίας στον τομέα της βιομηχανικής διοίκησης και παραγωγής.
 • Στην αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσω της εκπαίδευσής τους στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επαφής τους με τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα.
 • Στην ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας των αποφοίτων που εξασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή τους στην τεχνολογικά διαρκώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία.
 • Στη διαμόρφωση επαγγελματιών με διαπροσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν τη συλλογικότητα και συνεργασία τόσο στο στενό ακαδημαϊκό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 • Στην παραγωγή νέας γνώσης μέσω της διεπιστημονικής και πολύ-επιστημονικής έρευνας.
 • Στην ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία και με τους αντίστοιχους παραγωγικούς φορείς, του βιομηχανικού-επιχειρηματικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύουν την επιδίωξη της επίτευξης διακριτών μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας θα είναι ικανοί/ές:

 • Να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων.
 • Να διαχειρίζονται επιτυχώς τις διοικητικές λειτουργίες και τις τεχνολογικές διεργασίες της βιομηχανικής επιχείρησης.
 • Να κάνουν χρήση σύγχρονων εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων της βιομηχανικής διοικητικής.
 • Να κάνουν χρήση σύγχρονων εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων του σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών.
 • Να αξιοποιούν τεχνικές βελτιστοποίησης διαδικασιών και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και διαχείρισης πληροφοριών.
 • Να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την εξαγωγή δεδομένων.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε