Διδάσκων: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Βασίλειος Κανελλίδης, Ψευτέλης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ65-1
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής και καλύπτει ένα ευρύ πεδίο διοικητικών ευκαιριών και κινδύνων στις εικονικές αγορές. Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (διαλέξεις) και το εργαστηριακό μέρος.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Αναπτύσσουν γνώσεις σχετικά με τις υποδομές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, κτλ.
 • Γνωρίζουν τις στρατηγικές των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος online και την απαιτούμενη οργανωτική στρατηγική (π.χ., διαχείριση αλλαγών, αφομοίωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσα στον οργανισμό, κλπ.).
 • Μελετούν το περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν – νομικό, ηθικό και θέματα ασφάλειας όπως επίσης και θέματα μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Περιγράφουν τις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου και να αναλύουν την επιχειρηματική τους σημασία.
 • Αναγνωρίζουν τις ανερχόμενες τάσεις στα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Περιγράφουν τις ενέργειες μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και τους τρόπους διακίνησης των πληροφοριών στο εσωτερικό της.
 • Σχεδιάζουν τη στρατηγική λειτουργίας και ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης που θα την οδηγεί στην επιτυχία.
 • Δημιουργούν αξία από τη σωστή διαχείριση της γνώσης σε μια ηλεκτρονική επιχείρηση.
 • Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και της ηλεκτρονικής διαφήμισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την κατασκευή ενός δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατανοούν ζητήματα που περιλαμβάνονται στην επιλογή του πιο κατάλληλου υλικού για ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατασκευάζουν ένα δικτυακό τόπο.
 • Κατασκευάζουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Μελετούν την ευχρηστία ενός δικτυακού τόπου.
 • Αξιολογούν με χρήση κατάλληλων μοντέλων δικτυακούς τόπους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής και καλύπτει ένα ευρύ πεδίο διοικητικών ευκαιριών και κινδύνων στις εικονικές αγορές. Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (διαλέξεις) και το εργαστηριακό μέρος.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Αναπτύσσουν γνώσεις σχετικά με τις υποδομές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, κτλ.
 • Γνωρίζουν τις στρατηγικές των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος online και την απαιτούμενη οργανωτική στρατηγική (π.χ., διαχείριση αλλαγών, αφομοίωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσα στον οργανισμό, κλπ.).
 • Μελετούν το περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν – νομικό, ηθικό και θέματα ασφάλειας όπως επίσης και θέματα μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Περιγράφουν τις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου και να αναλύουν την επιχειρηματική τους σημασία.
 • Αναγνωρίζουν τις ανερχόμενες τάσεις στα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Περιγράφουν τις ενέργειες μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και τους τρόπους διακίνησης των πληροφοριών στο εσωτερικό της.
 • Σχεδιάζουν τη στρατηγική λειτουργίας και ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης που θα την οδηγεί στην επιτυχία.
 • Δημιουργούν αξία από τη σωστή διαχείριση της γνώσης σε μια ηλεκτρονική επιχείρηση.
 • Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και της ηλεκτρονικής διαφήμισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την κατασκευή ενός δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατανοούν ζητήματα που περιλαμβάνονται στην επιλογή του πιο κατάλληλου υλικού για ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατασκευάζουν ένα δικτυακό τόπο.
 • Κατασκευάζουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Μελετούν την ευχρηστία ενός δικτυακού τόπου.
 • Αξιολογούν με χρήση κατάλληλων μοντέλων δικτυακούς τόπους.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναπτύσσονται τα ακόλουθα:

 • Πρόλογος και Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ)
 • Ορισμοί – Περιβάλλον – Περιορισμοί
 • Τεχνολογικό και Επιχειρηματικό Μοντέλο
 • Λιανεμπόριο
 • Ο Καταναλωτής στο Διαδίκτυο
 • Διαφήμιση στο ΗΕ
 • Ασφάλεια Δικτύων και Συναλλαγών
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μέρος Α’)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μέρος Β’)
 • Internet-Intranet-Extranet
 • Δημόσια Πολιτική
 • Web Sites – Επιτυχία
 • Web Sites – Παρουσίαση
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Εξέλιξη – Προσαρμογή – Εφαρμογή) στην Ελληνική Πραγματικότητα
 • Στρατηγική & Eπιχειρηματικός Σχεδιασμός στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Επίσης, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τη θεματολογία του μαθήματος, καθώς και την πρακτική τους εξάσκηση στις έννοιες που παρουσιάζονται στις διαλέξεις. Για τα εργαστήρια χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτής πρόσβασης καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες, ασκήσεις και λογισμικό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [4278]: Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο e-επιχειρείν, Γρηγόρης Π. Χονδροκούκης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 80% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 20% από τον βαθμό του εργαστηρίου

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος συμμετέχει σε ποσοστό 20% του τελικού εξαγόμενου βαθμού. Συγκεκριμένα, το μέγιστο σύνολο μονάδων είναι δύο (2) οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: μία (1) μονάδα λαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δύο (2) απουσίες κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι μία (1) μονάδα λαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια κατά την προφορική εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους του μαθήματος συμμετέχει σε ποσοστό 80% του τελικού εξαγόμενου βαθμού. Οι γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, διεξάγονται στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.

Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και εξειδικευμένο λογισμικό
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε