Διδάσκων: Σωκράτης Μοσχούρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΜΑΡ22-1
Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού αναφέρεται στην διοίκηση των διαδικασιών απόκτησης, μετατροπής και παράδοσης οι οποίες καθιστούν δυνατές και κατευθύνουν τις ροές προϊόντων και υπηρεσιών – καθώς επίσης και τις υποστηρικτικές διπλής κατεύθυνσης ροές πληροφοριών και κεφαλαίων – κατά μήκος της αλυσίδας οδηγώντας τις από τις πηγές των βασικών εισροών προς τους τελικούς πελάτες, έχοντας στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν την καταλυτική επίδραση της διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού στην χρηματοοικονομική απόδοση και στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
 • Να κατανοήσουν τη διάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά.
 • Να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική logistics για τη βελτίωση της επιχείρησης.
 • Να αναλύουν τη σημασία του addedvalue και να προτείνουν ενέργειες ώστε να ενισχύεται η δημιουργία αξίας.
 • Να διακρίνουν τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα διεθνή logistics σε μια παγκόσμια αγορά.
 • Να εκτιμούν του κινδύνους που προκαλεί η απώλεια της εστίασης της προσοχής στην κάλυψη της ζήτησης του τελικού πελάτη.
 • Να παράγουν και να συνδυάζουν αποδοτικά διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαχείριση του αποθέματος και των παραγγελιών κατά περίπτωση.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Διοίκηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού
 • Logistics και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
 • Διοίκηση Μεταφορικών Υπηρεσιών
 • Λειτουργία της Αποθήκευσης
 • Μάρκετινγκ και Logistics
 • Αξία και Κόστος Logistics
 • Η Διοίκηση των Logistics σε Διεθνές Επίπεδο
 • Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού
 • Η Έννοια της Ευελιξίας στην Αλυσίδα Εφοδιασμού
 • Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού
 • Μελλοντικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στα Logistics

Επίσης, με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, διανέμεται μια μελέτη πραγματικής περίπτωσης προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του περιεχομένου και να ασκηθούν οι φοιτητές/τριες στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και μελέτες περίπτωσης για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [22679252]: Logistics Μάνατζμεντ και Στρατηγική, AlanHarrison, Remko Van Hoek, Δ. Γιαννακόπουλος, Σ. Μοσχούρης
 • Βιβλίο [22739]: Εισαγωγή στα Logistics, Παπαδημητρίου Στράτος, Σχινάς Ορέστης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρηςδιάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε