Διδάσκοντες: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Αθανάσιος Ψευτέλης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ08
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται οι θεμελιώδεις αρχές των πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίου ιστού και βασικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών, την υλοποίηση εφαρμογών και την πρόσβαση στα δεδομένα παγκόσμιου ιστού μέσω διεπαφών. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών επικεντρωμένων στον παγκόσμιο ιστό. Παρουσιάζεται η στρατηγική του ψηφιακού μάρκετινγκ και οι εφαρμογές αυτού με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων / εφαρμογών διαδικτύου (ηλεκτρονικό, κινητό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων). Έμφαση δίνεται σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση σε ψηφιακό περιβάλλον της πληροφορίας που αφορά στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε