Διδάσκοντες: Γιάννης Γιαννατσής
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ04
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται οι εξελίξεις στο πεδίο των τεχνολογιών παραγωγής, ειδικά του κατασκευαστικού κλάδου της βιομηχανίας. Συγκεκριμένες ενότητες που παρουσιάζονται αποτελούν οι εξής: Βασικές κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά τους, Συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής με Η/Υ, Ευέλικτα συστήματα παραγωγής, Βασικές τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ελέγχου, Ταχεία παραγωγή και προσθετική κατασκευή, Τεχνολογίες κατασκευής σε μίκρο-/νάνο-κλίμακα, Ψηφιακή μοντελοποίηση και προσομοίωση, Αντίστροφη μηχανική και πρότυπα μεταφοράς γεωμετρικών δεδομένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:

  • Είναι εξοικειωμένοι με προηγμένα εργαλεία σχεδίασης ανάλυσης και κατασκευής,
  • Διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού, τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης παραγωγής παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών που άπτονται σε ένα πολύ ευρύ και διεπιστημονικό πεδίο,
  • Κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και θα έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στην παραγωγή με σύγχρονες τεχνολογίες,
  • Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων, παρέχοντας συμβουλές τόσο έρευνας και ανάπτυξης.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε