Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας δεσμεύεται για την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, και των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, το Τμήμα δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση/αναβάθμιση της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Διαβάστε το αρχείο

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε