ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΜ. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 15/12/1992
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 24/7/1995
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝOΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 14/5/1996
ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ  ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3/2/1998
ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 13/12/1999
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 23/5/2000
ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 18/2/2003
ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ –
ΚΙΜΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 18/2/2003
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8/7/2004
ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 22/2/2005
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΕΫΖΙΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 21/6/2005
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23/10/2007
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4/12/2007
ΤΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 15/7/2008
ΜΠΑΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 27/1/2009
ΜΠΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 22/10/2009
ΣΧΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟ-ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 23/3/2010
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15/12/2009
ΠΑΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ [Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 29/4/2010
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 21/9/2010
ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 25/1/2011
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 25/1/2011
ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 13/4/2011
ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΩΝ 16/7/2012
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ OUTSOURCING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 19/07/2013
ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E- LOGISTICS 24/07/2014
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR COMPAITING COASTAL POLLUTION FROM LIQUID HYDROCARBONS WITH EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL SIMULATION 3/4/2015
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 18/05/2015
ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ EMERGENCY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR CONTROLLING INFECTIOUS DISEASE OUTBREAKS/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ 18/05/2015
ΠΟΛΙΤΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 24/07/2015
LACROIX RICHARD-NICOLAS VALUE ADDED SUSTAINABLE PROCUREMENT CUSTOMER’S PERSPECTIVE AS PERCEINED BY COMPANIES: AN EMPIRICAL STUDY OF WESTRERN EUROPEAN FOOD AND BEVERAGE COMPANIES 01/10/2015
ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DESIGN AND CHARACTERIZATION OF 3D STRUCTURES FOR BIOMETICAL APPLICATIONS 26/11/2015
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 14/04/2016
ΜΠΙΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL INVESTIGATION ON THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF A SELF-SETTING CALCIUM PHOSPHATE BONE CEMENT INTENDED FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 01/06/2017
ΠΕΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ RFID TECHNOLOGY AS AN INNOVATIVE TOOL FOR EFFECTIVE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN GREECE 15/2/2018
ΣΑΛΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ OPTIMIZATION OF BIOMASS EXPLOITATION WITHIN A FRAMEWORK OF PROCESS COMBINATION 27/03/2018
ΚΟΥΣΙΑΤΖΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ IN-SITU REAL-TIME MONITORING OF ADDITIVELY MANIFACTURED POLYMERIC AND COMPOSITE STRUCTURES USING FIBER BRAGG GRATING SENSORS 18/07/2019
ΚΟΨΙΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20/12/2019
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ DESIGNING EFFECTIVE POLICY INSTRUMENTS FOR ENERGY EFFICIENCY: AN ANALYSIS IN THE FRAME OF POLICY PLANNING & EVALUATION 18/01/2021
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/TECHNO-ECONOMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR INTERGRATING BIOSENSORS IN ENVIRONMENTAL MONITORING OF AQUATIC ECOSYSTEMS 18/6/2021
ΨΕΥΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 16/07/2021
ΝΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 14/12/2021
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EXPLORING REGULATORY DESIGNS AND PRODUCT-SERVICE OFFERINGS TO EMPOWER END-USERS AND INCENTIVISE DEMAND FLEXIBILITY: A MODELLING FRAMEWORK IN SUPPORT TO LOW-CARBON ENERGY SYSTEMS /ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: EΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 07/02/2022
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ INDUSTRIAL PROCESSES FOR THE VALORIZATION OF MEDICAL WASTE FRACTIONS 14/11/2022
ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ QUANTITIVE MODELLING FOR THE ASSESSMENT OF ORGANIZATIONS΄ SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH THE AIM OF FORMULATING APPROPRIATE DECISION – MAKING POLICIES 31/05/2023
ΚΟΤΖΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ DETERMINANTS OF MARKET-ASSESSED CREDIT RISK/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 02/10/2023
ΜΙΧΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ EXPLORATORY ASSESSMENT OF ADAPTIVE PATHWAYS TOWARD RENEWABLE ENERGY SYSTEMS: A MODELLING FRAMEWORK FACILIATING DECISION MAKING UNDER DEEP UNCERTAINTY 18/04/2024
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 18/04/2024

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε