Διδάσκουσα: Χατζηνταή Νικολέτα
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΗΜΧ03-1
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη Μηχανική που προβλέπει τις συνθήκες ηρεμίας ή κίνησης σωμάτων που καταπονούνται από εξωτερικές δυνάμεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν δυνάμεις διανυσματικά στο επίπεδο και στο χώρο.
 • Υπολογίζουν κέντρα βάρους και ισοδύναμα συστήματα ροπών-δυνάμεων σε δύο διαστάσεις.
 • Καταστρώνουν τις εξισώσεις ισορροπίας προσδιορισμού των αντιδράσεων ισοστατικού φορέα.
 • Υπολογίζουν τις εσωτερικές δυνάμεις επίπεδου δικτυωτού φορέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη Μηχανική που προβλέπει τις συνθήκες ηρεμίας ή κίνησης σωμάτων που καταπονούνται από εξωτερικές δυνάμεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν δυνάμεις διανυσματικά στο επίπεδο και στο χώρο.
 • Υπολογίζουν κέντρα βάρους και ισοδύναμα συστήματα ροπών-δυνάμεων σε δύο διαστάσεις.
 • Καταστρώνουν τις εξισώσεις ισορροπίας προσδιορισμού των αντιδράσεων ισοστατικού φορέα.
 • Υπολογίζουν τις εσωτερικές δυνάμεις επίπεδου δικτυωτού φορέα.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ενότητες της στατικής και της δυναμικής.

 • Ενότητα Στατικής: Εισαγωγή, Στατική των Σωματιδίων, Στερεά Σώματα: Ισοδύναμα Συστήματα Δυνάμεων, Ισορροπία Στερεών Σωμάτων, Κεντροειδή και Κέντρα Βάρους, Ανάλυση Κατασκευών, Τριβή.
 • Ενότητα Δυναμικής: 2ος Νόμος Νεύτωνα, Δυναμική Ισορροπία, Ορμή-Διατήρηση Ορμής σε Σύστημα Υλικών Σημείων, Έργο Δύναμης και Ισχύος, Βαθμός Απόδοσης, Ενέργεια (Κινητική, Δυναμική, Ελαστικής Παραμόρφωσης/Ελατηρίου), Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59421317]: Στατική, 11η Εκδοση, Beer Ferdinand P., Johnston Russell E., Mazurek F. David
 • Βιβλίο [33074320]: Τεχνική Μηχανική, Meriam, Kraige

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε