Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το 3ο εξάμηνο (2ο έτος σπουδών) με τις εξής εξαιρέσεις:

  • Αντί του μαθήματος «Διαχείριση Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού» του 4ου εξαμήνου, θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Πολυμέσα».
  • Στο 8ο εξάμηνο προστίθεται, ως μάθημα επιλογής, το μάθημα «Βιομηχανικές Διεργασίες Ι» του 2ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα-δύο (42) μαθήματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα ξένης γλώσσας.
Τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών τους που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή αντικαταστάθηκαν και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου, ενώ για όσα από αυτά δεν εξετάστηκαν επιτυχώς έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015, ισχύουν τα εξής:

  • Τα μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο», «Κοινωνιολογία» και «Στατιστική Ι» αντιστοιχίζονται με οποιαδήποτε μαθήματα επιλογής του 7ου ή 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
  • Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» αντιστοιχίζεται με το «Στοιχεία Φυσικών Επιστημών» του 1ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
  • Το μάθημα «Διαχείριση Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού» παραμένει αλλά προσφέρεται στο 4ο εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών.

Όσοι φοιτητές αδυνατούν να ενταχθούν σε κάποιο μάθημα επιλογής λόγω κάλυψής τους, μπορούν να επιλέξουν αποκλειστικά και μόνον το μάθημα επιλογής «Εργασία Ι», το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ανεξαρτητοποιείται από την «Εργασία ΙΙ».

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε