ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ (ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80)

Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου στεγάζονται υπηρεσίες, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ. Πιο συγκεκριμένα:
Υπόγειο: Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο
Ισόγειο: Ιατρείο, συμβουλευτικός σταθμός, διατμηματικά εργαστήρια υπολογιστών, κυλικείο
1ος όροφος: Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
1ος-3ος όροφος: Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας
3ος όροφος: Γραφεία καθηγητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
4ος όροφος: Πρυτανεία, γραφεία διοίκησης

Κεντρικό Κτήριο
img_4995v2img_4975v2img_5006.2

Κεντρικό Κτήριο

Καραολή & Δημητρίου 80

ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 107)

Το κτήριο της οδού Δεληγιώργη 107 θεμελιώθηκε τον Οκτώβριο του 1996 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 επί πρυτανείας του Καθηγητή κ. Νικολάου Μπλέσιου. Ανήκει στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και στεγάζει γραφεία καθηγητών, αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και την εργαστηριακή υποδομή του τμήματος. Συγκεκριμένα:

Κτίριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
delhgiwrgh-107-1img_4604img_4605

Κτίριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Δεληγιώργη 107

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΣΑΜΑΔΟΥ 78)

Στην οδό Τσαμαδού 78 βρίσκονται δύο κτήρια. Στο νεοκλασικό κτήριο στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, το Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων, καθώς και διοικητικές υπηρεσίες του ΠΜΣ Βιομηχανική Διοίκησης και Τεχνολογίας. Στο πέτρινο κτήριο στεγάζεται το φοιτητικό εστιατόριο.

Νεοκλασικό Κτήριο
tsamadou-78-1tsamadou-78-2tsamadou-78-3

Νεοκλασικό Κτήριο

Τσαμαδού 78

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε