Διδάσκοντες: Βασίλειος Δεδούσης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΔΕ12
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 2,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες αναφορικά με διάφορα θέματα που αφορούν την εφαρμογή στην πράξη των διαφόρων Προηγμένων Τεχνολογιών και Διοικητικών Μεθοδολογιών που διέπουν τις σύγχρονες Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Παραγωγικές Μονάδες.

Στα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές/τριες έχουν έλθει σε επαφή/διδαχθεί και έχουν αποκτήσει (θεωρητικές περισσότερο) γνώσεις στις βασικές μεθοδολογίες της Διοικητικής Επιστήμης καθώς και στις βασικές Τεχνολογίες των σύγχρονων Παραγωγικών Συστημάτων. Το παρόν μάθημα έρχεται να συμπληρώσει τις παραπάνω γνώσεις παρουσιάζοντας στους φοιτητές/τριες τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη των παραπάνω τεχνικών, μέσω διαλέξεων/ομιλιών/εισηγήσεων που αφορούν συγκεκριμένα πραγματικά προβλήματα/μελέτες περίπτωσης που αντιμετωπίζουν διάφορες (βιομηχανικές) επιχειρήσεις από προσκεκλημένα στελέχη των αντίστοιχων επιχειρήσεων και/ή καταξιωμένους ερευνητές, πανεπιστημιακούς, κλ.π.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:

  • Θα έχουν εξοικειωθεί με το σημερινό βιομηχανικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
  • Θα εμβαθύνουν στη μεθοδολογία ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
  • Θα εφαρμόζουν επιτυχώς τις τεχνικές που διδάχθηκαν σε πραγματικές καταστάσεις.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε