Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννατσής
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ31
Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι γνώσεις σε θέματα Εργονομίας είναι απαραίτητες τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του ανθρώπινου σώματος και το πως η γνώση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο σχεδιασμού προϊόντων ώστε να είναι εύχρηστα – και συνεπώς ελκυστικά – στον χρήστη δηλαδή σε εμάς τους ίδιους.
Στα πλαίσια αυτά, στο μάθημα αναπτύσσονται στοιχεία της δομής και της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και των παραγόντων που το βλάπτουν, ενώ παράλληλα δίδονται συμβουλές πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Στο μάθημα διδάσκεται, επίσης, η λειτουργία του εγκεφάλου, των αισθητηρίων οργάνων και του μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος και γίνεται κατανοητό το γενικό πλαίσιο τρόπου σκέψης και αντίδρασης του ανθρώπου και ο μηχανισμός του ανθρώπινου λάθους. Επίσης αναπτύσσονται ο μηχανισμός άντλησης ενέργειας μέσω της διατροφής και ο μηχανισμός παραγωγής έργου με την μελέτη των κινήσεων του σώματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν γνώση των βασικών μεθόδων και εφαρμογών της εργονομίας.
 • Θα κατανοούν και θα μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα ασφάλειας της εργασίας.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εργαλεία εργονομικής ανάλυσης και τις τεχνικές εργονομικού σχεδιασμού προϊόντων, θέσεων εργασίας και χώρων εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Βασικές μέθοδοι εργονομικής ανάλυσης
 • Νοητικές διαδικασίες και εργονομία
 • Ανθρωπομετρία
 • Σωματικό έργο και χειρισμός φορτίων
 • Κατεργασίες κοπής
 • Σχεδιασμός δεικτών πληροφοριών
 • Σχεδιασμός οργάνων ελέγχου
 • Χρηστικότητα και σχεδιασμός προϊόντων
 • Θερμικό περιβάλλον εργασίας
 • Θόρυβος και εργασιακό περιβάλλον

Επίσης, παρουσιάζονται επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης από τη βιβλιογραφία:

 • Long & A. Whitefield (1989), Cognitive ergonomics and human-computer interaction, Cambridge University Press.
 • N. Corlett & T.S. Clark (1995), The ergonomics of workspaces and machines: a design manual, 2nd ed., Taylor and Francis.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [9706]: Σύγχρονη εργονομία, Λάιος Λάμπρος, Γιαννακούρου – Σιουτάρη Μ. 
 • Βιβλίο [7657859]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, Νίκος Μαρμαράς

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Applied Ergonomics
 • Human Factors

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή
Βασικές μέθοδοι εργονομικής ανάλυσης
Νοητικές διαδικασίες και εργονομία
Ανθρωπομετρία
Σωματικό έργο και χειρισμός φορτίων
Κατεργασίες κοπής
Σχεδιασμός δεικτών πληροφοριών
Σχεδιασμός οργάνων ελέγχου
Σχεδιασμός θέσεων εργασίας
10η Χρηστικότητα και σχεδιασμός προϊόντων
11η Χρηστικότητα και σχεδιασμός προϊόντων
12η Θερμικό περιβάλλον εργασίας
13η Θόρυβος και εργασιακό περιβάλλον

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε