Ονοματεπώνυμο Θέμα Διδακτορικής Διατριβής
ΑΛΑΤΣΑΘΙΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα 4ης Γενιάς
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέθοδοι και εργαλεία Σχεδιασμού προσανατολισμένα στην Προσθετική Κατασκευή
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης για τον Περιορισμό Επίγειας και Υπόγειας Ρύπανσης με Πειραματική και Υπολογιστική Προσομείωση
ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Sustainability Framework Development in the Industrial Sector/Manufacturing SME’s
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Χρήση Προσαρμοστικών Ασαφών Εννοιολογικών Απεικονίσεων για τη Μοντελοποίηση Στοιχείων “Bounded Rationality” στη Συμπεριφορά Συμμετεχόντων σε Δημοπρασίες
ΓΥΠΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ Impact assessment of unconventional gas in Europe
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Η Συμβολή των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διαχείριση των Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών:Μια Συστημική Προσέγγιση
ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΔΑΝΑΗ Analysis framework of energy efficiency policies in the building sector
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Διαχείριση συμβάσεων σε Σχέση με την Διοίκηση Έργου, τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και το Marketing
ΖΑΜΠΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καινοτομίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Dividend Policy
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ευφυείς Τεχνικές Διοίκησης Μεγάλων Έργων Γενικής Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Responsible Portfolio Selection using Analytical Tools
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου και μοντέλου αξιολόγησης με σκοπό το σχεδιασμό βιώσιμων επενδυτικών στρατηγικών και έργων για τη μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα χαμηλού άνθρακα
ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση της Ατυχηματικής θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρέλαιο στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Essays on Corporate Finance: A holistic evaluation of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Developing Sustainability Performance for the Public-private Partnerships
ΜΑΤΣΙΚΑ-ΚΛΩΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Βελτιστοποίηση Ορθοπεδικών Προϊόντων Προσθετικής Κατασκευής με τη χρήση Σύγχρονων Πειραματικών Τεχνικών και Νευρωνικών Δικτύων»/ «Optimizing Additively Manufactured Orthopedic Products using Novel Experimental Techniques and Neural Networks
ΜΕΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Πράσινες-βιώσιμες- προμήθειες στον Δημόσιο τομέα της Ελλάδας
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ανάπτυξη Μηχανής Προσθετικής Κατασκευής/3-D Εκτυπωτή με δυνατότητα κατασκευής Καμπύλων Στρώσεων
ΜΙΧΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Προσδιορισμός των Κινδύνων από την Προώθηση της Ιδιο-παραγωγής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρισμού και Σχεδιασμός Προσαρμοστικών Πολιτικών για την Αντιμετώπισή τους
ΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Διοίκηση Οργανωσιακής Καινοτομίας: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Μελέτη
ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Improvements of algorithms for vehicle routing problem and its Variants
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οργανωσιακή Αμφιδεξιότητα σε Ταχέως Μεταβαλλόμενους Κλάδους: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Απόδοση σε Διαφορετικά Επίπεδα Ανάλυσης
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κατανεμημένη Παραγωγή Προϊόντων με Προσθετική Κατασκευή
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Assessment of decarbonization policies & actions in the buildings sector
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η Αγορά 3PL στην Ελλάδα Και στην Κύπρο μετά την οικονομική κρίση και στην εποχή προσαρμογής στον COVID – 19. Μία συγκριτική ανάλυση/μελέτη
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διερεύνηση Μεθόδων και Ανάπτυξη Εργαλείων για την Αποδοτική Χρήση και Βέλτιστη Διαχείριση της ενέργειας
ΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση δράσεων από-ανθρακοποίησης στον κτιριακό τομέα
ΤΡΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Οι διαδικασίες προμηθειών και οι στρατηγικές που υλοποιούνται από τους αγοραστές: Μια οπτική από την πλευρά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Supply Chain Management For Controlling Epidemics a Holistic Approach The Case Of Greece
ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Structures and Algorithms for Optimal Weather Routing via Digital Twins

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε