e-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή e-Γραμματεία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα, καθώς και τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Γραμματεία και οι διδάσκοντες,
 • να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί,
 • να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου,
 • να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης,
 • να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών.

H πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία παρέχεται μέσω κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει τη μορφή πλαστικής ή έξυπνης κάρτας και υποστηρίζει πολλαπλές παροχές-προνόμια για όλα τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που έχει επιλέξει ο κάθε δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου, ενώ σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

e-CLASS

Μέσω του συστήματος εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, οι διδάσκοντες υποστηρίζουν περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο σύστημα αναρτώνται σημειώσεις, ανακοινώσεις, εργασίες και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για το κάθε μάθημα. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού. Ενημέρωση για τη χρήση του συστήματος παρέχεται από τους διδάσκοντες.

ΕΥΔΟΞΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. Παρέχει στους φοιτητές άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους και προσφέρει:

 • πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα
 • δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων και
 • πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών κάθε φοιτητή.

MICROSOFT IMAGINE & OFFICE 365

Η υπηρεσία Imagine παρέχεται από την εταιρεία Microsoft και δίνει σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς τη δυνατότητα λήψης και χρήσης λογισμικού της εταιρείας Microsoft χωρίς χρέωση, μέσω των προσωπικών κωδικών τους. Το λογισμικό που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και μπορεί να εγκατασταθεί στους προσωπικούς υπολογιστές του εκπαιδευτικού προσωπικού ή των φοιτητών.

Στο λογισμικό που διανέμεται μέσω της υπηρεσίας στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας περιλαμβάνονται όλες οι εκδόσεις Windows και τα πακέτα Visio και Project, ενώ δεν περιλαμβάνεται το Microsoft Office.

Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως και για υποψηφίους διδάκτορες, η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν δοθεί από τη Γραμματεία . Για το διδακτικό προσωπικό ισχύουν οι κωδικοί του ιδρυματικού e-mail.

Επίσης, σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου διατίθεται το λογισμικό Microsoft Office 365 Education Plus μέσω της διεύθυνσης https://delos365.grnet.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης βρίσκονται στον οδηγό του Πανεπιστημίου: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365.

VPN

H υπηρεσία VPN (Virtual Private Network – Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο) προσφέρεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες όταν συνδέονται στο Internet μέσω εναλλακτικών παρόχων, να αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του δικτύου του ιδρύματος, όπως χρήση των συνδρομών της βιβλιοθήκης για πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα. Με τη χρήση της υπηρεσίας VPN δημιουργείται ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ιδρύματος, απ’ όπου διέρχεται όλη η δικτυακή κίνηση για τον υπολογιστή αυτό, και ο υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία χρειάζεστε:

 • Προσωπικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω ενός εναλλακτικού παρόχου.
 • Ιδρυματικό λογαριασμό (username και password) που σας έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Το κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης ανάλογα με τον τύπο του λειτουργικού σας συστήματος.

WiFi & EDUROAM

Οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi (ssid: unipi), στο οποίο μπορεί οποιοσδήποτε να συνδεθεί για να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, είναι επιπλέον δυνατή η πρόσβαση στο διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο Eduroam (www.eduroam.gr), μέσω του οποίου χρήστες από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν απομακρυσμένα και με ασφάλεια τις υπηρεσίες που παρέχει το ακαδημαϊκό τους ίδρυμα. Στη σελίδα https://www.eduroam.org/where/ μπορείτε να δείτε τις χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο Eduroam. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να έχει πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες μέσω του δικτύου Eduroam (ssid: unipi), απαραίτητη είναι η εγκατάσταση λογισμικού ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://cat.eduroam.org/?idp=1958 και επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας από τη λίστα με τις διαθέσιμες πλατφόρμες, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο αντίστοιχο κουμπί βοήθειας. Προσοχή! Τα στοιχεία πρόσβασης είναι εκείνα που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όμως στο όνομα χρήστη θα συμπληρώσετε ολόκληρο τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, δηλαδή <username>@unipi.gr .

εύρυ-where ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η δράση αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της χώρας, που εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.

Όλοι οι δικαιούχοι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο [σταθερή ή κινητή (mobile)] για δώδεκα (12) μήνες.

Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μήνα. Η συνολική αξία του κουπονιού καλύπτει κατά μέγιστο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

~οkeanos YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD COMPUTING

H υπηρεσία προσφέρει την ελεύθερη πρόσβαση σε πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing (δυναμική και κατ’ απαίτηση διάθεση υπολογιστικών / δικτυακών / αποθηκευτικών πόρων) για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η υπηρεσία διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service). Μέσω της υπηρεσίας, οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή, συνδυάζοντας απλούστερα εικονικά δομικά στοιχεία: ενεργοποιεί σε μερικά δευτερόλεπτα εκατοντάδες εικονικές μηχανές, τις οποίες διασυνδέει μέσω εικονικών δικτύων σε τυχαίες τοπολογίες, με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων είτε σε εικονικούς δίσκους είτε σε εικονικό αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε