ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

 • «Energy-Aware Factory Analytics for Process Industries» (FACTLOG) 2019-2023.
 • «Sustainable Energy Transitions Laboratory» (SENTINEL) 2019-2022.
 • «Enhancing at an Early Stage the Investment Value Chain of Energy Efficiency Projects» (Triple-A) 2019-2022.
 • «Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED» (ENSMOV) 2019-2022.
 • «Market Uptake of Solar Thermal Electricity through Cooperation» (MUSTEC) 2017 – 2020.
 • «Peer Powered Cities and Regions» (PROSPECT) 2017 – 2020.
 • «TRANSRISK, Transitions Pathways and Risk Analysis for Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies», EC Horizon2020, 2015-2018.
 • «CARISMA, Coordination and Assessment of Research and Innovation in Support of climate Mitigation Actions», EC Horizon2020, 2015-2018.
 • «ENSPOL, Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme», EC-EASME, 2014-2016.
 • «POLIMP, Mobilizing and Transferring Knowledge on Post-2012 Climate Policy Implications», EC-DG Research FP7 R&D, 2013-2016.
 • «GREENECONET – Accelerating Progress Towards the Green Economy», EC-DG Research FP7 R&D, 2013-2016.
 • «APRAISE, Assessment of Policy Impacts on Sustainability in Europe», EC-DG Research FP7 R&D, 2011-2014.
 • «Towards2030-dialogue – Dialogue on a RES Policy Framework for 2030», EC-ΙΕΕ, 2014-2016.
 • «DIACORE -Policy Dialogue on the Assessment and Convergence of RES Policy in EU Member States», EC-ΙΕΕ, 2013-2015.
 • «BETTER -Bringing Europe and Third countries closer together through renewable», EC-ΙΕΕ, 2012-2015.
 • «Creation and Operation of an EU-GCC Clean Energy Network», EC DG-RELEX, 2010-2013.
 • «REACCESS, Risk of Energy Availability: Common Corridors for Europe Supply Security», EC-DG Research, 2008-2011.

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

 • «Σύνθεση και Μελέτη των Βιολογικών, Εμβιομηχανικών και Μικρομηχανικών Ιδιοτήτων Νέων Τύπων Αναδομημένων Οστικών Βιοτσιμέντων Βασισμένα σε Φωσφορικό Ασβέστιο και Γεωπολυμερή», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2012-2015.
 • «Σχεδίαση και Κατασκευή Τρισδιάστατων Ικριωμάτων Μικρο-Στερεολιθογραφίας για την Ανάπτυξη Τεχνητών Μαλακών και Σκληρών Ιστών», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2012-2015.
 • «Ανάπτυξη Νέου Υλικού από Απορριπτόμενη Βιομάζα για την Προσρόφηση Υδρογονανθράκων σε Υδάτινο Περιβάλλον», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ (MIS 377356, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βιου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), 2011-2015.
 • «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής για την Παραγωγή του Διδακτικού Υλικού με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Υποέργο  6 της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»  ΑΠ 7 του ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ. 2011–2014.
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  ΙΙ, Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ, 2011-2014.
 • «Analysis of Supply and Production Systems: an Integrated Approach», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, Υπουργείο Παιδείας. 2011-2014.
 • «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών – Άξονας Προτεραιότητας 1, 2». Φορέας: «Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε.» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ). ΕΣΠΑ, 2013-2014.

ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • «Διερεύνηση Εφαρμογής Αισθητήρων Τοπικής Παρακολούθησης στην Προσθετική Παραγωγή» (In Situ Monitoring Additive Rapid Manufacturing – SMART), ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας – ΓΓΕΤ, 2014-2015.
 • «RE-PV: Ανασχεδιασμός και Ανακύκλωση Φωτοβολταϊκών Πινάκων», Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2013-2015.
 • «Organizational ambidexterity in high velocity markets: Antecedents and performance at different levels of analysis» 10/2017-σήμερα, Hellenic Foundation for Research and Innovation.
 • «How Do Resources and Demand-Side Factors Affect the Resource Value in New Product Development Projects?» Swiss National Science Foundation, 2015-σήμερα.
 • «Performing Scientific Research in the Field of Management», ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΓΓΕΤ, 2013-2016.
 • «An Economic Impact Study of the Athens International Airport», Athens International Airport SA, 2013.
 • «A Study on the Innovation Capacity of Greek Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)», ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2012–2013.
 • «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανοιχτής Πρόσβασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς», Υπουργείο Παιδείας. 2012-2014.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε