Διδάσκων: Παντελής Παντελίδης, Μάρκος Τσελεκούνης (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΙΚ01
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη επιστήμη των Οικονομικών και στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη. Το μάθημα οργανώνεται και διαμορφώνεται με τρόπο ώστε οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη λειτουργία των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των καταναλωτών και των παραγωγών, καθώς και της συμπεριφοράς αυτών στις αγορές.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν βασικές γνώσεις μικροοικονομίας και θα κατανοούν βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης
 • Θα μπορούν να αναδείξουν και να μελετήσουν ένα οικονομικό ζήτημα
 • Θα μπορούν να επεξηγήσουν πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, βιομηχανία, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές
 • Θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις
 • Θα μπορούν να επεξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός οικονομικού συστήματος
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν τα εργαλεία της μικροοικονομικής
 • Θα μπορούν να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη
 • Θα μπορούν να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μικροοικονομικά φαινόμενα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη επιστήμη των Οικονομικών και στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη. Το μάθημα οργανώνεται και διαμορφώνεται με τρόπο ώστε οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη λειτουργία των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των καταναλωτών και των παραγωγών, καθώς και της συμπεριφοράς αυτών στις αγορές.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν βασικές γνώσεις μικροοικονομίας και θα κατανοούν βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης
 • Θα μπορούν να αναδείξουν και να μελετήσουν ένα οικονομικό ζήτημα
 • Θα μπορούν να επεξηγήσουν πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, βιομηχανία, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές
 • Θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις
 • Θα μπορούν να επεξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός οικονομικού συστήματος
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν τα εργαλεία της μικροοικονομικής
 • Θα μπορούν να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη
 • Θα μπορούν να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μικροοικονομικά φαινόμενα

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται οι ενότητες:

 • οικονομική επιστήμη
 • ζήτηση
 • προσφορά
 • ισορροπία αγοράς
 • ελαστικότητες
 • θεωρία καταναλωτή
 • θεωρία παραγωγού
 • θεωρία κόστους
 • μορφές αγοράς

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [68389011]: Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση, Παντελίδης Π.
 • Βιβλίο [68402779]: Σύγχρονη μικροοικονομική θεωρία, Παλαιολόγος Γιάννης Μ.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Economic Development
 • International Journal of Economic Research

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε