Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννατσής, Αλέξανδρος Μπουσδέκης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ24
Εξάμηνο: 7ο επ. (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τις έννοιες, μεθόδους και τα χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Στο μάθημα αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη της ΔΟΠ, αναλύεται η έννοια της ποιότητας και αναδεικνύεται ο ρόλος της ηγεσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και της εκπαίδευσης στην επιχειρησιακή στρατηγική.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:

 • Γνωρίζουν την κρίσιμη σημασία της ΔΟΠ για την επιχείρηση.
 • Μπορούν να ασχοληθούν στον/με τον στρατηγικό προγραμματισμό ΔΟΠ.
 • Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες, τις διαδικασίες επίτευξης και τις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.
 • Κατανοούν τη σημασία της ηγεσίας στη ΔΟΠ.
 • Κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη ΔΟΠ.
 • Κατανοούν τις διαφορετικές εκφάνσεις της έννοιας της ποιότητας και θα μπορούν να αναδεικνύουν τις παραμέτρους ποιότητας στην παραγωγή και στις υπηρεσίες.
 • Γνωρίζουν και θα μπορούν να διαχειριστούν τα εργαλεία ΔΟΠ και τις μεθόδους/τεχνικές μέτρησης της ποιότητας.
 • Θα κατανοούν το διευρυμένο περιβάλλον της επιχείρησης κατά τις αρχές της ΔΟΠ (προμηθευτές, κοινωνία, περιβάλλον, κράτος, πελάτες, εργαζόμενοι, …).
 • Θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και projects πιστοποίησης και διαπίστευσης.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγικές Έννοιες & Ορισμοί
 • Ιστορική Εξέλιξη
 • Καταλυτική Συμβολή στις σύγχρονες Εξελίξεις
 • Η Οικονομική Διάσταση της Ποιότητας
 • Εργαλεία & Τεχνικές για Διαρκή Βελτίωση
 • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
 • Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
 • Πλαίσια Αποτίμησης Επιχειρηματικών Επιδόσεων – Αποδόσεων, Ηγεσία κατά Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συνεργασίες & Εταιρισμοί, Eταιρική Kοινωνική Υπευθυνότητα

Επίσης, παρουσιάζονται επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης από τη βιβλιογραφία, γίνεται ανάλυση και συζήτηση των μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59374080]: Η Διοίκηση και ο Έλεγχος της Ποιότητας, Νικόλαος Π. Μπλέσιος

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (2007)
 • Οδηγός Εφαρμογής του ΚΠΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε