ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Σύμβουλος Σπουδών ασχολείται με την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών, παρέχοντας γενική συμβουλευτική σε ακαδημαϊκά ζητήματα που τους απασχολούν.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Συμβούλου Σπουδών εστιάζει κυρίως στην παροχή:

– Καθοδήγησης αναφορικά με τον προγραμματισμό των μαθημάτων και τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης.

– Βοήθειας για τη διαχείριση της ακαδημαϊκής πορείας κατά τη διάρκεια περιόδων σοβαρών προσωπικών ή ιατρικών προβλημάτων.

– Πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που διέπουν το πρόγραμμα σπουδών.

– Διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Σε κάθε έτος σπουδών έχουν ανατεθεί συγκεκριμένοι Σύμβουλοι Σπουδών:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, οι φοιτητές/τριες αντιστοιχούν (με βάση τον αριθμό μητρώου τους) στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους ως εξής:

Αριθμοί Μητρώου Σύμβουλος Σπουδών
Τ23001 – Τ23105 Ειρηνάκης Παύλος
Τ23106 – Τ23220 Χατζηνταή Νικολέτα
Τ22001 – Τ22106 Ραχανιώτης Νικόλαος
Τ22107 – Τ22212 Γιαννατσής Ιωάννης
Τ21001 – Τ21083 Ταμπουρατζή Τατιάνα
Τ21084 – Τ21167 Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Τ20001 – Τ20085 Μοσχούρης Σωκράτης
Τ20086 – Τ20170 Φλάμος Αλέξανδρος
Τ19001 – Τ19085 Σιδηράς Δημήτριος
Τ19086 – Τ19169 Σιοντόρου Χριστίνα
Τ18001 – Τ18071 Δεδούσης Βασίλειος
Τ18072 – Τ18142 Καραλέκας Δημήτριος

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε