Σιδηράς ΔημήτριοςΚαθηγητής

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Διεύθυνση: Κτ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας,
  Δεληγιώργη 107,
  Πειραιάς, 185 34
  γραφείο 402, 4ος όροφος
  Τηλέφωνο: 210 414-2360, 2362
  E-mail: sidiras(-at-)unipi(-dot-)gr
  Ώρες Γραφείου: Τέταρτη 9:00-14:00,
  Πέμπτη 9:00-14:00,
  Παρασκευή 9:00-16:00

  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  Πειραματική & Υπολογιστική Προσομοίωση Βιομηχανικών Διεργασιών

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1978-1984: Δίπλωμα Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διπλωματική Εργασία, με θέμα: «Κινητική υδρόλυσης προϋδρολυμένου άχυρου», Εργαστήριο Οργανικών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, Τομέας Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών.
  1985-1990: Διδακτορικό Δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Μελέτη προκατεργασιών για την βελτίωση της όξινης υδρόλυσης κυτταρινούχων υλικών», Εργαστήριο Οργανικών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, Τομέας Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών.
  1992: Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών του Τμήματος Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών της ΠΑ.ΤΕ.Σ / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, εξαμήνου φοιτήσεως.

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Γεννήθηκε το 1960 στη Λαμία. Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (1984) και Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ (1990). Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Λέκτορας (30-8-1999 έως 21-6-2005), Επίκουρος Καθηγητής (22-6-2005 έως 14-6-2011), Μονιμοποίηση (13-4-2009), Αναπληρωτής Καθηγητής (15-6-2011 έως 28/6/2016), και Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (29/6/2016 έως σήμερα).

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  Πειραματική και Υπολογιστική Προσομοίωση Βιομηχανικών Διεργασιών, με έμφαση στις χημικές διεργασίες.
  Οικονομοτεχνική Ανάλυση Βιομηχανικών Κλάδων, με έμφαση στους οργανικούς κλάδους.
  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στην βιομάζα για παραγωγή ενέργειας και υλικών.
  Διαχείριση Φυσικών Πόρων με χρήση GIS και έμφαση στο περιβάλλον και τη βιομηχανική εκμετάλλευση αγροτικών προϊόντων/παραπροϊόντων.
  Διδακτική Μεθοδολογία με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση.

  Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε