Για το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας πλέον του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) Φοιτητών και Φοιτητριών (42η/26-1-2024 απόφαση της Συνέλευσης) επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΣΤΟΧΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του την Πρακτική Άσκηση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως «μάθημα επιλογής», το οποίο ισοδυναμεί και αντιστοιχεί με ένα μάθημα επιλογής (5,5 πιστωτικές μονάδες).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 2 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
  • Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται στους φοιτητές και φοιτήτριες 7ου και 8ου εξαμήνου του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και σε όσους φοιτητές και φοιτήτριες μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν σε εκκρεμότητα ένα μάθημα επιλογής του 7ου ή 8ου εξαμήνου. Είναι ενταγμένη στα μαθήματα επιλογής “Πρακτική Άσκηση Ι” (7ο εξάμηνο) και “Πρακτική Άσκηση ΙΙ” (8ο εξάμηνο). Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή σε αυτήν είναι η δήλωση στο αντίστοιχο εξάμηνο μόνο ενός από τα δύο προαναφερθέντα μαθήματα επιλογής.
  • Ο μέγιστος αριθμός των ασκούμενων στην Πρακτική Άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τα εγκεκριμένα κονδύλια. Σε περίπτωση όπου στο 7ο εξάμηνο δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ασκούμενών του, τότε ο πλεονάζων αριθμός ασκούμενων δύναται να μεταφερθεί στο 8ο εξάμηνο.
  • Μέσα από την διαδικασία επιλογής διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα με βάση το φύλο, την φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία, την αναπηρία ή χρόνια πάθηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε