ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μέσω διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή και ισχύουν για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και αφορά όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν τα Πανεπιστήμια προς τα οποία μπορούν να μετακινηθούν από σχετικό κατάλογο του Τμήματος Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, να κάνουν αίτηση προς τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή και να βρουν πληροφορίες για το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο μέσω της ιστοσελίδας του, ή να συμβουλευτούν τους πληροφοριακούς φακέλους των Πανεπιστημίων από το αρχείο στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων.

Επιπλέον, φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με στόχο την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε