Διδάσκοντες: Ιωάννης ΓιαννατσήςΑγγελική Γεροντή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ07
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 2,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές λειτουργίες των ευρέως διαθέσιμων εφαρμογών γραφείου και την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες για την εκπόνηση εκπαιδευτικών/ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο διάφορων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν και να εκτελούν λογικές και αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία,
  • Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των εφαρμογών για ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων μέσω συναρτήσεων (μαθηματικών, λογικών στατιστικών), διαγραμμάτων και συγκεντρωτικών πινάκων, και
  • Να ετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τις ηλεκτρονικές αναφορές – παρουσιάσεις των εργασιών τους.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε