Παρουσίαση του Τμήματος στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Την 1η Απριλίου 2024, ο Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης και ο Επίκ. Καθηγητής Παύλος Ειρηνάκης παρουσίασαν το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα βασικά μαθήματα κάθε εξαμήνου καθώς και τα μαθήματα επιλογής τα οποία καθορίζουν έναν πιο εξειδικευμένο προσανατολισμό του φοιτητή/τριας με βάση τις ικανότητές του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και για τις εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος στους τομείς της Βιομηχανίας του Μέλλοντος, την ύπαρξη του Γραφείου Διασύνδεσης συνδέει ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο με την αγοράς εργασίας μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης αλλά και Erasmus+, για τον εμπλουτισμό της φοιτητικής τους εμπειρίας, καθώς και τις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος όπως τις ομιλίες από στελέχη της αγοράς και το επικείμενο 1ο  φοιτητικό συνέδριο Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε