Φοιτητικός Σύλλογος ESTIEM Local Group Piraeus

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

H ESTIEM Local Group Piraeus, είναι το παράρτημα του διεθνή οργανισμού ESTIEM για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός των οποίων τα μέλη απαρτίζονται από φοιτητές και απόφοιτους Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας. Μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που προσφέρει η ESTIEM, ενισχύεται αφενός η δημιουργία σχέσεων και δικτύων μεταξύ φοιτητών/αποφοίτων και επιχειρήσεων/οργανισμών, και αφετέρου η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα η ηγεσία, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η ομαδικότητα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε