Φοιτητικός Σύλλογος ESTIEM Local Group Piraeus

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H ESTIEM Local Group Piraeus, είναι το παράρτημα του διεθνή οργανισμού ESTIEM για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός των οποίων τα μέλη απαρτίζονται από φοιτητές και απόφοιτους Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας. Συστάθηκε το έτος 2019.

Στο ευρύτερο φάσμα της, η ESΤIEM απαρτίζεται από φοιτητές και αποφοίτους όλων των τμημάτων που σχετίζονται με τον χώρο της βιομηχανίας, καθώς και πληθώρα συνεργαζόμενων κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων σε περισσότερες από 30 χώρες.

ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του οργανισμού είναι η ενθάρρυνση και η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των φοιτητών τόσο τοπικά, όσο σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη τους στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που προσφέρει η ESTIEM, ενισχύεται αφενός η δημιουργία σχέσεων και δικτύων μεταξύ φοιτητών/αποφοίτων και επιχειρήσεων/οργανισμών, και αφετέρου η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα η ηγεσία, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η ομαδικότητα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο θεματικές εκδηλώσεις από κάθε παράρτημα της ESTIEM. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν συμφοιτητές και συναδέλφους από άλλες χώρες και πολιτισμούς, να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες τους και να αναλύσουν μελέτες περίπτωσης μέσα από τα μάτια των εισηγητών. Επίσης, παρουσιάζονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας των φοιτητών όπως εκπαίδευση στην μεθοδολογία Lean Six Sigma και την εφαρμογή της στις βιομηχανικές εργασίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δείτε την παρουσίαση του φοιτητικού συλλόγου

Δείτε περισσότερα στο βίντεο

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε