Συμμετοχή σε ημερίδα για το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Lab) του Δήμου Πειραιά

 στην κατηγορία Σύνδεση με την κοινωνία

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ειδική ενημερωτική ημερίδα για το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Lab) του Δήμου Πειραιά. Το Τμήμα μας εκπροσωπήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο Ραχανιώτη, ο οποίος προσκλήθηκε ως ομιλητής και έκανε παρουσίαση με θέμα “Blue Economy and Logistics Innovation”.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε