Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

 στην κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινή έγκριση ή οριστικοποιημένο από φοιτητή ή επανυποβολή, μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας (βεβαίωση σπουδών για πρωτοετείς) και screenshot που θα αποδεικνύει την κατάσταση της αίτησής τους. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση πρόχειρο, πρέπει οπωσδήποτε να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους για να μπορούν να σιτίζονται. Η παρούσα ισχύει μέχρι 31/10/2021.

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε