Προκήρυξη ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία – Κατευθύνσεις: (Α) Διοίκηση Logistics (Β) Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Γ) Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων

 στην κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

  • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
  • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
  • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη του ΠΜΣ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στο http://texmaster.unipi.gr/

 

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε