Παρουσίαση στελεχών της PepsiCo στο Τμήμα μας

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Την Δευτέρα 24 Μαΐου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Στρατηγική» του 8ου εξαμήνου, πραγματοποιήθηκε webinar από στελέχη της PepsiCo σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών στόχων σε μεγάλους οργανισμούς καθώς και τους τρόπους προσέλκυσης και ανάπτυξης νέων στελεχών ειδικά στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε