Παρουσίαση του κ. Σ. Σαράντη στο πλαίσιο του μαθήματος “Διοίκηση Έργων στην Πράξη” με θέμα τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων πληροφορικής SAP

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Διοίκηση Έργων στην Πράξη”, Γ’ Εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία με ειδίκευση την Διοίκηση Έργων, την Τετάρτη 20/12/2023 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του κ. Στέλιου Σαράντη, Σύμβουλου Πληροφοριακών Συστημάτων SAP στην περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο μάθημα συμμετείχαν και φοιτητές του 4ου έτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ο κος. Σαράντης παρουσίασε τις μεθοδολογίας της SAP για τη διαχείριση έργων πληροφορικής, την cutover στρατηγική στα έργα αυτού του τύπου, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Επιπλέον, έδωσε την οπτική της (συν-)εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα ενώ παρουσίασε και τα πιθανά μονοπάτια καριέρας που μπορούν να οδηγήσουν στην συμβουλευτική ή/και την διαχείριση έργων πληροφορικής SAP.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε