Παρουσίαση του κ. Μ. Παρασκευά, απόφοιτου του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος, στο πλαίσιο του μαθήματος “Διοίκηση Έργων στην Πράξη” με θέμα την διαχείριση προμηθειών και συμβάσεων για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Διοίκηση Έργων στην Πράξη”, Γ’ Εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία με ειδίκευση την Διοίκηση Έργων, την Τετάρτη 13/12/2023 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του κ. Μιχάλη Παρασκευά. Στο μάθημα συμμετείχαν και φοιτητές του 4ου έτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ο κος. Παρασκευάς, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος, παρουσίασε τις πτυχές της συνολικής διαχείρισης προμηθειών και συμβάσεων για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής, από την εμπειρία του ως Procurement and Contract Manager στον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Επιπλέον, αναφέρθηκε στις τρέχουσες και μελλοντικές κατευθύνσεις των έργων στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες στρατηγικές αποφάσεις και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχει ενεργά ως κράτος μέλος και η Ελλάδα.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε