Παρουσίαση του κ. Θ. Κουτσόπουλου, απόφοιτου του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος και R&D Manager στη SoftOne, στο πλαίσιο του μαθήματος “Διοίκηση Έργων στην Πράξη”

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Διοίκηση Έργων στην Πράξη”, Γ’ Εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία με ειδίκευση την Διοίκηση Έργων, την Τετάρτη 6/12/2023 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του κ. Αθανάσιου Κουτσόπουλου, R&D Manager της SoftOne. Στο μάθημα συμμετείχαν και φοιτητές του 4ου έτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
Ο κ. Κουτσόπουλος, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος, παρουσίασε την εφαρμογή της agile μεθοδολογίας και του Scrum στον χώρο της Πληροφορικής αλλά και σε άλλους τομείς. Το μάθημα ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό παιχνίδι, μέσω του οποίου οι φοιτητές/τριες αναγνώρισαν τα οφέλη της μεθοδολογίας αυτής.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε