Παρουσίαση του κ. Ανδρόνικου Καλίρη, Σύμβουλου Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Τμήμα μας

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Στρατηγική» του 8ου εξαμήνου σπουδών, την Τρίτη 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και εργαστήριο προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας από τον κ. Ανδρόνικο Καλίρη, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν βέλτιστες πρακτικές προβολής και προώθησης στην αγορά εργασίας, καθώς και να εξετάσουν τρόπους εκμετάλλευσης επαγγελματικών ευκαιριών κατά την εποχή της πανδημίας.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε