Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 στην κατηγορία Νέα

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αιτούντες ότι στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20240351/22-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, στο θέμα  «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και ο Ρόλος των Μαθηματικών», έως 16 Ιουνίου 2024.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε