Ομιλία του κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου, Strategy Associate Manager, Mastercard, στο Τμήμα μας

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Στρατηγική» του 8ου εξαμήνου σπουδών, την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου, Strategy Associate Manager, Mastercard, όπου και συζητήθηκε ο ρόλος των υπηρεσιών συμβουλευτικής στους σύγχρονους οργανισμούς καθώς και η σημασία των μελετών περίπτωσης (case studies) ως εργαλείo αξιολόγησης και επιλογής εργαζομένων. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα βιωματικό εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων σε μια πραγματική μελέτη περίπτωσης της εταιρείας (real business case).

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε