Οδηγίες προς τους φοιτητές και βοηθητικά αρχεία για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων

 στην κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι στη διεύθυνση https://www.unipi.gr/teleteaching έχουν αναρτηθεί οδηγίες και βοηθητικά αρχεία για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους οδηγούς και να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.

Οι φοιτητές επίσης παρακαλούνται να ελέγξουν την δυνατότητα σύνδεσής τους στη δοκιμαστική συνάντηση και τη δοκιμαστική φόρμα που αναφέρονται στο έγγραφο 5-StudentsConfirmFormsTeamsSettings.pdf.

Πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένα μαθήματα και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει κάθε διδάσκων θα ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των τμημάτων, την σελίδα μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το τμήμα σας ή το sis-portal.unipi.gr, συνεπώς παρακαλούμε να παρακολουθείτε αυτά τα μέσα επικοινωνίας. Επίσης παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά το κεντρικό website και τη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching για τυχόν ενημερώσεις.

Για τυχόν προβλήματα λογαριασμών και τεχνικά θέματα με τις πλατφόρμες Teams, Forms ή eclass.unipi.gr, παρακαλούμε να αποστέλλετε μήνυμα υποστήριξης στο helpdesk@unipi.grαναφέροντας οπωσδήποτε τον Αριθμό Μητρώου, το ονοματεπώνυμό σας και περιγράφοντας με σαφήνεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και την πλατφόρμα στην οποία αυτό αφορά.

Για τις πλατφόρμες που εξυπηρετούν μεμονωμένα ακαδημαϊκά τμήματα (π.χ. aristarchus.ds.unipi.gr για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ή gunet2.cs.unipi.gr για το τμήμα Πληροφορικής) παρακαλείστε να απευθύνεστε στα email υποστήριξης που αναφέρονται στην εκάστοτε πλατφόρμα.

Ενημερώνουμε επίσης ότι, ενόψει έναρξης των εξετάσεων την Παρασκευή 2/2, εάν μετά την ανάγνωση του υλικού που έχει αναρτηθεί εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες και προβλήματα σε τεχνικά θέματα, το προσωπικό του Helpdesk θα είναι διαθέσιμο την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, μεταξύ 13.30 και 15.00 στα τηλέφωνα 210 4142470 και 210 4142382 για την παροχή οδηγιών.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε