Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Unilever

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Tην Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Στρατηγική» του 8ου εξαμήνου σπουδών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Τμήματος στα κεντρικά γραφεία της Unilever. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά παρουσιάσεων σε θέματα logistics και διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, στρατηγικών επικοινωνίας και πωλήσεων, καθώς και πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, να ξεναγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας, να συνομιλήσουν με στελέχη, και να βιώσουν το νέο εργασιακό περιβάλλον στην εποχή της εξ αποστάσεως εργασίας και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε