ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Ανακοίνωση – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

 στην κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Καλούνται οι φοιτητές/τριες τoυ Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, να προβούν στην ηλεκτρονική εγγραφή/δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από 22 Οκτωβρίου 2021 έως και 5 Νοεμβρίου 2021.

Η εγγραφή/δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται στην ιστοσελίδα https://students.unipi.gr/, με χρήση του προσωπικού κωδικού του κάθε φοιτητή. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω διαδικτύου και οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που δε θα υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο, δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, όσο και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

Επίσης, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων (απόφαση της Συνέλευσης της 20-05-2021/ Συνεδρία 6η του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας)

Από τη Γραμματεία

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε