Διαλέξεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων στο 8ο εξ. σπουδών

 στην κατηγορία Δραστηριότητες

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Τμήματος για τη διασύνδεση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την πράξη και τις Ελληνικές επιχειρήσεις, θεσπίστηκε στο 8ο εξ. σπουδών το υποχρεωτικό σεμιναριακό μάθημα «Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας».

Οι εισηγήσεις / παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του σύγχρονου (βιομηχανικού) επιχειρείν εστιάζοντας σε θέματα από τον χώρο των Logistics, της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Εισηγητές ήταν οι κ.κ.

  • Ι. Βώσσος, τέως Γεν. Διευθυντής Ε.Α.Β.,
  • Δ. Παπασωτηρίου, Υποψήφιος Διδάκτορας & Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
  • Λ. Λάιος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πειραιώς,
  • Β. Γιαννάκαινας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
  • Κ. Γεωργόπουλος, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων,
  • Ι. Κονταράτος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
  • Δ. Ψυχογυιός, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Πειραιώς & α’ Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
  • Σ. Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD),
  • Ι. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και
  • Γ. Ταμιωλάκης, Διευθυντής Technology-enabled services και R&D της Αρχειοθήκη Α.Ε.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε