Αλλαγή αίθουσας στα μαθήματα γερμανικής γλώσσας

 στην κατηγορία Μαθήματα

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι το μάθημα Γερμανικά 3ου εξαμήνου θα διδάσκεται την Παρασκευή, 14.15 – 17.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ – 340 (αντί της ΓΛ – 404) και το μάθημα Γερμανικά 5ου εξαμήνου θα διδάσκεται την Παρασκευή, 10.15 – 13.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ – 101 (αντί της ΓΛ – 404).

Η διδάσκουσα

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε