Αλλαγές αίθουσας για διδασκαλία μαθημάτων

 στην κατηγορία Μαθήματα

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του 3ου εξαμήνου θα διδάσκεται τις Παρασκευές 10.15 – 12.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-202, αντί της ΚΕΚΤ-335

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ του 3ου εξαμήνου θα διδάσκεται τις Τετάρτες 10.15 – 12.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-105, αντί της ΚΕΚΤ-335

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι το μάθημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του 5ου εξαμήνου θα διδάσκεται τις Δευτέρες 12.15 – 14.00 και τις Παρασκευές 14.15 – 16.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-001, αντί της ΚΕΚΤ-335

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε